menu

ANBI status (Dutch)

 WASTE heeft sinds 2013 de ANBI status en is als zodanig bij de Belastingdienst geregistreerd.

Gegevens ter controle van de ANBI:

  • Naam Instelling: Stichting WASTE
  • Fiscaal nummer: 6765920
  • Contact adres: Lange Houtstraat 26, 2511 CW Den Haag
  • Doelstelling: Inwoners in arme stedelijke gebieden in lage en midden-inkomen-landen in staat stellen om duurzaam een gezonde leefomgeving te realiseren
  • Beleidsplan: te vinden in ons laatste jaarverslag
  • Bestuurssamenstelling: De stichting wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer natuurlijke personen onder toezicht van een Raad van Toezicht
  • Bestuurders: Jacqueline Barendse, Valentin Post, Stan Maessen
  • Het beloningsbeleid: De salarissen zijn gebaseerd op de BBRA-schalen (Buitengewoon Besluit Rijksambtenaren) en zijn een schaal lager dan vergelijkbare functies bij de overheid.
  • Verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt jaarlijks gedaan in ons jaarverslag
  • Een financiële verantwoording wordt jaarlijks gedaan in ons jaarverslag